อุปกรณ์ดนตรี - KOOLTHINGMUSIC.COM

อุปกรณ์ดนตรี

อุปกรณ์ดนตรี ก็อย่างที่เราๆรู้จักกันอยู่แล้ว มันคืออุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานในการผลิตเสียงเพลง เสียงดนตรี ที่เราได้ยินกันอยู่ในทุกวันนี้ โดยหลักการแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดๆก็ตามที่สามารถนำมาสร้างเสียงดนตรีได้ เราจะเรียกมันว่า ‘เครื่องดนตรี’ อีกทั้งอุปกรณ์ดนตรีเหล่านี้ยังแบ่งออกได้หลายประเภท หลายรูปแบบ หลายภูมิภาค และวันนี้เราจะมาพูดถึง อุปกรณ์ดนตรีสากล หรือ เครื่องดนตรีสากล กันนะคะ หลายๆคนอาจจะสงสัยว่า เครื่องดนตรีมีกี่ประเภท หรือ เครื่องดนตรีมีอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาให้คำตอบทุกคนกันค่ะ

อุปกรณ์ดนตรีสากล สามารถแยกออกได้หลายประเภทตามลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นจากเครื่องดนตรีแต่ละชนิด อย่างที่เรารู้กันว่าเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั้นจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน และมีเสียงที่แตกต่างกันออกไป เครื่องดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อให้กำเนินเสียงตามที่ต้องการ มันจึงได้มีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายเสียง เพื่อผลิตเพลง หรือ เสียงดนตรีให้ออกมาไพเราะ มีสีสัน มีชีวิตชีวา ที่สามารถสร้างความสนุกสนาน บันเทิงใจให้กับคนที่ได้รับฟังได้ เครื่องดนตรีสากลก็จะมีต้นกำเนิดมาจากชาติตะวันตก ได้มีการคิดค้นมาจากทวีปยุโรป และอเมริกา ได้มีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย เครื่องดนตรีตะวันตกจึงได้กลายเป็นดนตรีของคนทุกชาติ ทุกภาษา มันจึงเกิดคำว่า ‘ดนตรีสากล’ ขึ้นมา และเครื่องดนตรีสากลก็ได้แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 5 ประเภท ตามลักษณะของเครื่องดนตรี และตามลักษณะเสียงที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้

เครื่องดนตรีสากล 5 ประเภท ได้แก่

1. เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสาย (String Instruments)

2.      เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลมไม้ (Woodwind Instruments)

3.      เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments)

4.      เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments)

5.      เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบ (Percussion Instruments)

เมื่อได้รู้แล้วว่า อุปกรณ์ดนตรี หรือ เครื่องดนตรี สากลนั้นได้แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 5 ประเภท ดังนั้นเราจึงอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้ว่าเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภทเป็นยังไง และมีอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ

1. เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสาย (String Instruments)

เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสาย หมายถึง เครื่องดนตรีที่สามารถทำให้เกิดเสียงได้โดยการสั่นสะเทือนของสายเชือก เอ็น ลวด หรือไนลอน นอกจากนี้ก็ยังมีตัวกำธรเสียง เพื่อทำหน้าที่ขยายเสียงให้มีความดังมากขึ้นอีกด้วย คุณภาพของเสียงก็จะขึ้นอยู่กับรูปร่างและวัตถุที่นำมาใช้ทำเครื่องดนตรี ส่วนการสั่นสะเทือนของสายก็สามารถทำได้โดยการ ดีด หรือ สี เหมือนที่เราพบเห็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายอยู่ในปัจจุบันนี้ ก็นิยมใช้วิธีทำให้เกิดเสียงมาจาก การดีดและการสี ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 อย่าง ได้แก่ เครื่องใช้ประเภทใช้คันสี และ เครื่องสายประเภทเครื่องดีด ตัวอย่างเช่น

–         เครื่องสายประเภทใช้คันสี ได้แก่ ไวโอลิน (Violin) , เชลโล (Cello) , วิโอลา (Viola) และ ดับเบิลเบส (Double Bass)

–         เครื่องสายประเภทเครื่องดีด ได้แก่ กีตาร์ (Guitar) , ฮาร์พ (Harp) , แมนโดลิน (Mandolin) , ลูท (Lute) และ แบนโจ (banjo)

2.      เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลมไม้ (Woodwind Instruments)

เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลมไม้ หมายถึง เครื่องดนตรีที่สามารถทำให้เกิดเสียงได้จากการเป่าลมเข้าไป ส่วนตัวเครื่องดนตรีอาจจะทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันออกไปมากมาย แต่ส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดเสียง คือ ลิ้น (Reed) ซึ่งทำมาจากไม้ มันจึงได้ชื่อว่า เครื่องเป่าลมไม้ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป้น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเป่าลมผ่านช่องลม และ ประเภทเป่าลมผ่านลิ้น ตัวอย่างเช่น

–         ประเภทเป่าลมผ่านช่องลม ได้แก่ รีคอร์เดอร์ (Recorder) , ปิคโคโล (Piccolo)  และ ฟลูต (Flute)

–         ประเภทเป่าลมผ่านลิ้น ได้แก่ คลาริเน็ต (Clarinets) และ แซกโซโฟน (Saxophone)

3.      เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments)

เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลมทอง หมายถึง เครื่องดนตรีที่ทำมาจากโลหะผสมหรือ โลหะทองเหลือง เครื่องดนตรีประเภทนี้สามารถทำให้เกิดเสียงได้จากการเปล่าผ่านท่อโลหะ และความสั้น ความยาวก็จะทำให้มีระดับเสียงที่แตกต่างกันออกไป และการเปลี่ยนความสั้นหรือยาวของท่อโลหะจะใช้ตัวช่วยอย่างลูกสูบเป้นตัวบังคับ เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลมทองเหลือง ได้แก่ คอร์เน็ต (Cornet) , ทรัมเป็ต (trumpet) , เฟรนช์ฮอร์น (French Horn) , ทรอมโบน (Trombone) , ยูโฟเนียม (euphonium) , ทูบา (tuba)  และ ซูซาโฟน (Sousaphone)

4.      เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments)

เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลิ่มนิ้ว หมายถึง เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด มันมีลักษณะเด่น ก็คือ มีลิ่มนิ้วสำหรับไว้ให้กดเพื่อปรับเปลี่ยนระดับเสียงดนตรี ลิ่มนิ้วสำหรับกดนี่เรียกว่า คีย์ (Key) เครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั้นจะมีจำนวนคีย์ที่ไม่เท่ากัน และสีของคีย์ก็จะเป็นสีขาวกับสีดำ คีย์สีดำจะโผล่ขึ้นสูงมากกว่าคีย์สีขาว เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลิ่วนิ้ว ได้แก่ เปียโน(piano) , ฮาร์ปซิคอร์ด(Harpsichord) , คลาวิคอร์ด (clavichord) , ออร์แกน (organ) และ แอคคอร์เดียน (Accordion) 

5.      เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบ (Percussion Instruments)

เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบ หมายถึง เครื่องดนตรีที่สามารถเกิดเสียงได้จากการตี , การสั่น , การเขย่า , การเคาะ และ การขูด ด้านการตีอาจจะใช้ไม้หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กระทบกันแล้วเกิดเสียง เครื่องประทบจะประกอบขึ้นด้วยวัสดุที่เป็นของแข็งหลายชนิด เช่น ไม้ โลหะ และแผ่นหนังขึงตึง เครื่องดนตรีเครื่องกระทบ สามารถแบ่งออกได้เป้น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงแน่นอน และ เครื่องดนตรีกลุ่มนี้ไม่มีระดับเสียงที่แน่นอน ตัวอย่างเช่น

–         เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงแน่นอน ได้แก่ กลองทิมปานี (Timpani) , ระฆังราว (Tubular  Bells) , มาริมบา (Marimba) , ไวบราโฟน (Vibraphone) และ ไซโลโฟน (Xylophone)

–         เครื่องดนตรีกลุ่มนี้ไม่มีระดับเสียงที่แน่นอน ได้แก่ กลองชุด (Drum set) , แทมโบริน (Tambourine) , ฉาบ (Cymbal) , มาราคา (Maraca) และ กิ๋ง (Triangle)

สำหรับใครที่สงสัยว่า อุปกรณ์ดนตรีมีอะไรบ้าง หรือ เครื่องดนตรีมีกี่ประเภท เกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล เราก็ได้บอกไปแล้วนะคะ เครื่องดนตรีแต่ละประเภทก็น่าสนใจมากๆ แต่ละประเภทก็จะมีจุดเด่นของตัวเอง แต่ถึงยังไงแล้ว มันก็เป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างเสียง ผลิตเสียง สร้างบทเพลงขึ้นมาให้เราผ่อนคลายได้ ถ้าจะให้พูดแล้วเครื่องดนตรีก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะ